Kapacita výroby

1

 • kapacita výroby: 18 000 ton/rok
 • sériovosť výroby: 1 – 1 500 000 ks odliatkov/rok
 • hmotnosť odliatkov: 0,5 – 50 kg
 • materiál – sivá liatina: EN-GJL-150, EN-GJL-200, EN-GJL-250, EN-GJL-300

Príprava výroby

1

Zlieváreň Trnava s.r.o. zabezpečuje kompletnú technickú prípravu výroby odliatkov. Na konštrukciu odliatkov a modelových zariadení sa využíva CAD systém Pro-engineer a simulačný program MAGMA. Zlieváreň Trnava s.r.o. má vlastnú modeláreň. Modely a jadrovníky sú na základe predpokladanej sériovosti vyrábané z kovu, plastov, dreva, resp. ich kombináciou. Výroba jadier sa realizuje metódami HOT BOX, COLD BOX a CO2. Jadrá do objemu 12 l sú vyrábané na vstreľovacích strojoch, väčšie sú vyrábané ručne. Prevažná časť výroby jadier je zabezpečovaná systémami COLD BOX, v prípade zvlášť namáhaných jadier systémom HOT BOX.

Výrobný proces

1

Kov je tavený striedavo v dvoch vodouchladených kuplových peciach s priemerom 900 mm. Homogenizovaný a upravovaný je v dvoch elektrických predpeciach, každá s kapacitou 8 t. Výroba formovacej zmesi sa vykonáva v prípravni formovacej zmesi SPN-70 s výkonom 72 t/hod. Formovanie je zabezpečované:

 • dvoma automatickými formovacími linkami: s horizontálnou deliacou rovinou – typ HFM40 (max. rozmer formy 720x560x250/250) – s vertikálnou deliacou rovinou – DISA 240B (max. rozmer formy 775x600x150/500)
 • poloautomatickými formovacími strojmi s horizontálnou deliacou rovinou s rozdielnou svetlosťou od min. 465x365x90/90 do max. 900x800x300/300.

Pri výrobe odliatkov sa používajú liace zariadenia George Fisher s objemom 2,5 t a Otto Junker s objemom 8,8 t. Vo výrobnom procese sa vykonáva ručné aj automatické odlievanie tekutého kovu.
Pre apretáciu odliatkov je k dispozícii primeraný počet tryskacích zariadení s kapacitou 20 t za zmenu. Brúsenie odliatkov sa vykonáva na stojanových dvojkotúčových brúskach, pri zložitých odliatkoch sa vykonáva ručným vybrusovaním. Na základe požiadaviek zákazníkov sa povrchová úprava odliatkov vykonáva farbením (namáčanie, striekanie) rôznymi farebnými odtieňmi a typom farieb. Odliatky sú balené v zmysle požiadaviek zákazníkov, prednostne na europaletách.

Kontrola a Certifikácia

1

Zlieváreň Trnava s.r.o. vlastní certifikát riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001/2009. Pre zaistenie kvality produkcie sú vykonávané nasledovné mechanické, chemické a fyzikálne skúšky:

 • teplota kovu
 • chemické zloženie
 • meranie tvrdosti
 • meranie pevnosti
 • metalografická analýza
 • rozmerová kontrola
 • kontrola kvality formovacích zmesí

Certifikáty:

 • STN EN ISO 9001/2009 – systémy manažérstva kvality
 • STN EN ISO 14001:2005 – systémy enviromentálneho manažérstva
 • potvrdenie odbornej spôsobilosti na výrobu odliatkov zo sivej liatiny pre ŽKV ZSSK CARGO
 • potvrdenie o odborno-technickej spôsobilosti organizácie Zlievareň Trnava s.r.o na výrobu odliatkov zo sivej liatiny pre železničné koľajové vozidlá Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
 • osvědčení o zpusobilosti dodavatele na výrobu brzdových špalíku pre České dráhy, a.s.