O nás

Prvopočiatky výroby odliatkov zo sivej liatiny siahajú až do roku 1930, kedy sa začala výroba v spoločnosti Coburg, banské hutné závody. D nešnú podobu dostala zlieváreň po rozsiahlej výstavbe v roku 1956. Odvtedy výroba odliatkov pokračuje nepretržite s postupnými zmenami vo výrobnom programe a vybavení technologickým zariadením. Terajšiu právnu formu má spoločnosť od roku 1993, kedy privatizáciou časti Trnavských automobilových závodov vznikol samostatný právny subjekt Zlieváreň Trnava s.r.o.

V súčastnosti je Zlieváreň Trnava s.r.o vďaka 20 ročným skúsenostiam v zlievarenskom priemysle, moderným technológiám a vysokej produktivite schopná ponúknuť kompletnú technickú prípravu a výrobu odliatkov najvyššej kvality dodávaných na európske trhy.

História:

 • 1930 Začiatok výroby odliatkov
 • 1948 Kovosmalt
 • 1967 Trnavské automoblové závody
 • 1993 Zlievareň Trnava
 • 1998 Spoločnosť získala prvý certifikát ISO

Výrobný program

1

 • Odliatky pre automobilový priemysel
 • Odliatky pre poľnohospodárske a stavebné stroje
 • Odliatky pre stavbu a údržbu vodovodnej a kanalizačnej siete vo variantnom vyhotovení podľa stupňa zaťaženia
 • Brzdové komponenty pre nákladný vozový park a ťažné trakčné vozidlá
 • Odliatky pre hydro zariadenia
 • Pláty, rošty a ďalšie odliatky pre vykurovacie telesá
 • Krbové odliatky
 • Odliatky pre rôznorodé komerčné použitie
 • Doplnkové činnosti (umelecké liatie sivej liatiny, výroba drevených a kovových modelov, drevovýroba, poradenská činnosť v oblasti zlievárenstva, opracovanie odliatkov)